Handelsbetingelser

1. Køb hos SundtHus.dk

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med SundtHus.dk, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra SundtHus.dk.

SundtHus.dk opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

2. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for:
• valutaændringer
• force majeure
• leveringssvigt
• afgiftsændringer
• udsolgte varer og trykfejl

3. Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

4. Levering

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos SundtHus.dk's grossister og leverandører.

5. Afbestillinger

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten
"Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 15 samme dag, som bestillingen er foretaget.
Er pakken ikke blevet afbestilt inden kl. 15 samme dag og er pakken blevet afsendt af SundtHus.dk, dækker kunden forsendelsesomkostningen.

6. Betaling

De mulige betalingsmåder er:

• Dankort
• Visa
• Visa / Dankort
• Visa Electron
• Mastercard
• JCB
• Maestro

Der er ikke mulighed for forudbetaling.

7. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos SundtHus.dk efter købelovens regler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, såfremt SundtHus.dk bærer risikoen for manglen efter købelovens regler.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

8. Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles SundtHus.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til SundtHus.dk’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af SundtHus.dk.

9. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til SundtHus.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan SundtHus.dk ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

10. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til SundtHus.dk, skal være forsvarligt indpakket.

SundtHus.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til SundtHus.dk. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

11. Er De i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler SundtHus.dk, at De retter henvendelse til mail@SundtHus.dk.dk eller på telefon 70 20 40 05.

12. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
• SundtHus.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
• Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
• Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

Fortrydelsesret

Den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret
1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen

1. Den 14 dages fortrydelsesret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af SundtHus.dk ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af SundtHus.dk, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

SundtHus.dk returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. Sådan returnerer du varen

Der er to måder hvorpå De kan returnere varen på:
• De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.
• I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til SundtHus.dk.
• De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til SundtHus.dk.
• I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos SundtHus.dk.

Returadressen er følgende:

SundtHus.dk
Halgårdvej 11
7500 Holstebro

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos SundtHus.dk. Beløbet returneres ved bankoverførsel - HUSK at vedlægge kontonummer beløbet ønskes overført til.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning. SundtHus.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til SundtHus.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af SundtHus.dk.
SundtHus.dk   |   Halgårdvej 11   |   7500 Holstebro   |   Tlf: 88 44 22 88   |   CVR: 35 24 34 45   |   mail@sundthus.dk