Luftfugtighed

Luften føles tør

Det kan være meget svært for mennesker at registrere tør luft, fordi følelsen nemt forveksles med høje temperaturer eller støv i luften.

Man taler om lav luftfugtighed, når der er ca. 20% relativ fugtighed og om høj luftfugtighed, når der er over 60-70% relativ fugtighed. Normal luftfugtighed ligger altså i mellem ca. 20% og 60%, og inden for denne ramme giver luftfugtigheden sjældent gener.

Ved meget lav luftfugtighed kan slimhinderne tørre ud. Modsat vil man opleve at det er meget svært at slippe af med varmen ved høj luftfugtighed, og man kan få "saunafornemmelse". Høj fugtighed har desuden den ulempe, at mikrosvampe og husstøvmider trives. Den relative fugtighed bør derfor i vinterperioden holdes under 40-45 pct.

Hvorfor føles luften tør?

Når vi fornemmer luften er tør er det fordi, at de nerver, der registrerer udtørrede slimhinder, også reagerer på høje temperaturer, støv og kemiske stoffer i luften. Reaktioner på høje temperaturer, støv eller kemiske stoffer i luften, forveksles derfor ofte med følelsen af tør luft og lav luftfugtighed.

Følelsen af udtørrede slimhinder kan langt hen ad vejen afhjælpes, hvis man øger luftfugtigheden i huset. Men øget luftfugtighed kan give andre problemer og er i nogle tilfælde en dyr løsning. Derfor er det altid en god ide at starte med at fjerne risikofaktorerne: Høje temperaturer, støv samt kemiske stoffer i luften.

Luftfugtigheden kan være meget lav, hvis:
- Det er meget koldt udenfor.
- Der er et stort luftskifte i lokalet uden, at der foregår fugtproduktion.

Hvis luftfugtigheden i huset kun er lav i meget kolde perioder af året, kan det normalt ikke betale sig at gøre noget ved det.

Gode råd

Hvis temperaturen er højere end 20-22ºC, bør man undersøge, om den kan sænkes.

Hvis der er meget støv i luften, bør rengøringen være mere grundig. Hvis der er materialer i rummet, som afgiver meget støv, bør man undersøge, om materialerne kan udskiftes eller forsegles. Undgå rygning i lokalet/huset, hvis nogle i familien eller medarbejderne har problemer med tørre slimhinder. Rygning giver meget støv og mange kemiske stoffer i luften.

Det kan være svært at registrere, om der er afgasninger i luften, med mindre der direkte lugter af "kemi". Det er dog muligt at vurdere sandsynligheden for afgasninger i rummet ved at tage stilling til følgende spørgsmål:
Er der indkøbt nye kontormobler?
Er der indkøbt nyt edb-udstyr?
Er der opsat nye materialer på vægge, lofter eller gulve?
Er der for nylig foretaget overfladebehandlinger, maling e.l.?
Er der for nylig limet eller fuget med fugemasse?
Mange af de stoffer, der bruges til overfladebehandling, maling o.l., lugter kraftigt. Derfor er stofferne nemme at identificere.

Afgasning fra maling aftager i løbet af nogle uger. Afgasning fra limning af linoleum kan tage måneder. Inventar og fugemasse kan derimod lugte og afgasse i op til et halvt år.

De fugtmålere, som man kan købe i almindelig handel, er ofte ikke helt nøjagtige. Læs mere om måling af luftfugtighed i "Måling og vurdering af indeklimaet".

Hvad er luftfugtighed?

Når man taler om luftfugtighed, bruger man oftest begrebet % relativ fugtighed. Det forkortes ofte med % rh (relative humidity).

% rh angiver fugtigheden i pct. af det, som luften maksimalt kan indeholde ved en given temperatur.

% rh bruges, fordi det normalt er den relative fugtighed, der bestemmer menneskets oplevelse af fugt.

Luftens maksimale fugtindhold varierer meget med temperaturen:
Ved -10ºC kan luften maksimalt indeholde ca. 1,5 g vandamp pr. kg tør luft.
Ved 0ºC kan luften maksimalt indeholde ca. 3,8 g vandamp pr. kg tør luft.
Ved 10ºC kan luften maksimalt indeholde ca. 7,7 g vandamp pr. kg tør luft.
Ved 22ºC kan luften maksimalt indeholde ca. 16,5 g vandamp pr. kg tør luft.

Et eksempel: Hvis man tager udeluft, der indeholder så meget vand, som den kan en koldt vinterdag ved -10ºC, og varmer den op til 22ºC, vil den relative luftfugtighed blive 100 x 1,5/16,7. Det svarer til ca. 9 pct. og er en meget lav luftfugtighed. Der er dog i forvejen en vis produktion af fugt i et arbejdslokale, så luftfugtigheden reelt bliver højere. Det skyldes bl.a. sved, fugtigt tøj og kaffe.

Hvis man synes, at luften er tør en regnfuld vinterdag, hvor temperaturen er ca. 0ºC udendørs, hjælper det ikke på fugtigheden at åbne vinduet.

Kilde - Arbejdstilsynet

Ovenstående er sammenfattet på baggrund af Arbejdstilsynet. For mere information se: http://synkron.at.dk/sw6076.asp
SundtHus.dk   |   Halgårdvej 11   |   7500 Holstebro   |   Tlf: 88 44 22 88   |   CVR: 35 24 34 45   |   mail@sundthus.dk